Boks dla dzieci

To zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, które mają na celu poprawę kondycji, naukę podstaw boksu i kickboxingu ale przede wszystkim dobrą zabawę, wzajemną motywację do ćwiczeń, przestrzeganie norm i zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz kształtowanie systematyki treningowej u dzieci.

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 15 lat.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach Boks dla dzieci jest
przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do czynnego uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem klubu przez rodzica/opiekuna.

Opinie

Jesteś w trybie Offline