Studio Artystyczne – REGULAMIN

Załącznik 2 do Regulaminu WYTYCZNE SANITARNE

Celem wdrażanych procedur jest: zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów studia minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z...

4 lutego 2021
Czytaj więcej

Opinie

Jesteś w trybie Offline