Warunki uczestnictwa w wydarzeniach/warsztatach/próbach

Warunki uczestnictwa w wydarzeniach/warsztatach/próbach (załącznik 3 do Regulaminu)

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964) oraz wytycznych Ministerstwa Kultury dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce , Red Line Studio Treningu w Łodzi podejmując działania mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 wprowadza regulamin uczestnictwa w wydarzeniach/warsztatach artystycznych (próbach organizowanych przez Red Line Studio Treningu w Łodzi.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2021r. do odwołania podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych, warsztatów i prób do spektakli, spotów reklamowych oraz busingu, flash mob.

1. WARUNKI zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom, uczestnikom wydarzeń/warsztatów (zasady postępowania):

1.1. W wydarzeniach/warsztatach artystycznych nie mogą brać udziału osoby:

• z objawami infekcji tj. kaszel, gorączka (powyżej 37,3°C), bóle mięśni, trudności z oddychaniem itp. (w przypadku wejścia do budynku osoby z objawami infekcji należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3 regulaminu).

• będące na kwarantannie,

• które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w miejscu, gdzie występuje koronawirus, lub miały kontakt z osobą zakażoną

1.2. Uczestnicy przed przyjściem na wydarzenie/warsztaty/próby zobowiązani są skontrolować temperaturę swojego ciała, przy niektórych wydarzeniach temperatura będzie sprawdzana przed wejściem na teren wydarzenia/warsztatu/próby, o czym uczestnicy będą na bieżąco informowani. Pomiary temperatury u dzieci wiążą się ze zgodą opiekunów prawnych,

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wpuszczenia na teren wydarzenia/warsztatów maksymalnie 24 osoby.

1.4. Uczestnicy wchodząc na teren wydarzenia/warsztatu oraz przez cały czas przebywania w nim zobowiązani są zakrywać usta i nos ( jedynie w trakcie nagrań/prób dopuszcza się brak ochrony na twarzy ale z zachowaniem 2m dystansu), a podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

1.5. Osoby wchodzące na teren wydarzenia/warsztatu/próby zobowiązane są zdezynfekować ręce (Studio zapewnia środki dezynfekcyjne przy wejściu),

1.6. Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5m (dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzenia/warsztatu/próby z wyłączeniem opiekunów dzieci),

1.7. Red Line Studio Treningu w Łodzi jako organizator warsztatów/prób nakłada obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego nosa i ust przez pracowników i obsługi wydarzenia/warsztatu,

1.8. Każdorazowo ilość uczestników będzie kontrolowana przez pracowników lub współpracowników Podczas wejścia na teren wydarzenia/warsztatu będą zbierane oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenia wypełnić można na miejscu.

1.9. Red Line Studio Treningu w Łodzi zapewnia pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne/przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

2. Wytyczne dla pracowników i instruktorów:

2.1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją umieszczoną przy umywalce,

2.2. Należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę,

2.3. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy, uczestnika wydarzenia i współpracowników (rekomendowane są 2 metry),

2.4. Należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,

2.5. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

4.1 Osoba biorąca udział w wydarzeniu/warsztacie, u której objawy mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, np. takie jak:

4.2 Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie.

4.3 Każda osoba, która ma wiedzę o takiej sytuacji powinna powiadomić: Własciciela Red Line Studio Treningu w Łodzi: Aneta Jurek tel. 571354103

4.4 W takim przypadku Właściciel niezwłocznie powiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

4.5 Właściciel niezwłocznie ustala i przekazuje do Sanepidu dane osoby zakażonej oraz osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w okresie występowania u niej objawów choroby (kaszel, gorączka, duszności) i przekazuje w szczególności:

4.6 Na podstawie otrzymanych informacji Sanepid ocenia ryzyko wynikające z rodzaju kontaktu i decyduje o ewentualnym zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych osób lub przekaże inne wytyczne. Sanepid z osobami wytypowanymi będzie się kontaktował bezpośrednio.

4.7 Red Line Studio Treningu w Łodzi może skierować pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym na kwarantannę domową lub w miarę możliwości do wykonywania pracy zdalnej, jeszcze przed otrzymaniem decyzji Sanepidu lub podjąć inną decyzję.

4.8 Osoba, której dotyczy sytuacja po uzyskaniu diagnozy lub innych wskazówek powinna poinformować Właściciela Red Line Studio Treningu w Łodzi o tym, czy jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2.

4.9 Działania Red Line Studio Treningu w Łodzi będą podejmowanie w taki sposób, aby tożsamość osoby, u której potwierdzono przypadek zakażenia nie została ujawniona.

3. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 u uczestnika wydarzenia/warsztatu.

  • gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem lub
  • który w ciągu ostatnich 14 dni znajdował się w miejscu, w którym występuje koronawirus lub spotkał się z taką osobą powinna być niezwłocznie oddzielona od innych osób oraz odesłana do domu transportem indywidualnym.

Trenuj online razem z nami na

Opinie

Jesteś w trybie Offline