Zajęcia sportowe

Po analizie rozporządzenia z dnia 16.10.2020 “Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 dopuszcza się prowadzenie działalności siłowni, klubów i centrów fitness przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole” uznaliśmy, że spełniamy wymagania oraz zachowujemy standardy bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych i dlatego podjęliśmy decyzję, że klub będzie otwarty od 02.11.2020r

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM Z DNIA 16.10.2020 wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania klubu od 02.10.2020 (poniedziałek), od tego dnia zajęcia sportowe w Red Line Studio Treningu będą dostępne dla:

✅

uczestników zajęć sportowych prowadzonych przez Instruktorów/Trenerów zgodnie z harmonogramem (zajęcia grupowe: zajęcia wzmacniające, wydolnościowe w tym zajęcia taneczne, zajęcia sprawnościowe, zajęcia prozdrowotne o charakterze terapii ruchowej prowadzone przez instruktorów oraz dla osób trenujących z trenerem personalnym)

✅

na wszystkie zajęcia sportowe obowiązują zapisy,

✅

osób przygotowujących się do zawodów sportowych (opcja dla osób przygotowujących się do wzięcia udziału w zawodach sportowych, których organizatorem nie jest Red Line Studio treningu oraz dla osób biorących udział w amatorskiej lub profesjonalnej rywalizacji sportowej

✅

osób przygotowujących się do zawodów w Red Line Studio Treningu CHAMPIONRED w kwietniu 2021 r (opcja dla osób, które zadeklarowały swój udział w zawodach i przygotowują się do wzięcia w nich udziału – zapisy i regulamin w recepcji klubu)

✅

osób uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego

✅

osób trenujących wraz z trenerem personalnymW trosce o bezpieczeństwo Klubowiczów zapewniamy, że cały klub wraz z obsługą stosuje się do aktualnych zaleceń i obostrzeń sanitarnych. Z tego powodu postanowiliśmy utrzymać limit osób obecnych w klubie: jedna osoba na 10 m kw. przy zachowaniu odległości 2 m.

❗️

Przypominamy o panującym reżimie sanitarnym:

1. ograniczona liczba miejsc w klubie i na sali

2. przerwy miedzy zajęciami 15 min ( zajęcia trwać będą 45 min)

3. zachowanie 2 metrowego ostępu od innych ćwiczących;

4. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na recepcji, w ciągach komunikacyjnych- WAŻNE! maseczkę możesz zdjąć dopiero podczas wykonywania ćwiczeń;

5. obowiązkowy ręcznik i obuwie zmienne;

6. obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu;

7. obowiązkowa dezynfekcja sprzętu po użyciu;

8. stosowanie się do poleceń obsługi klubu;

9. korzystanie z klubu dopuszczalne będzie wyłącznie w ramach współzawodnictwa sportowego i zorganizowanych zajęć sportowych, które odbywać się będą wg harmonogramu.

10. na zajęcia sportowe obowiązywać będą zapisy, żadna osoba, która nie będzie wcześniej na liście nie będzie mogą korzystać z zajęć sportowych w danym dniu

11. wszystkie zajęcia sportowe będą ukierunkowane na przygotowanie uczestników do zawodów sportowych, zarówno amatorskich jak i profesjonalnych.

Wszystkie zajęcia sportowe (grupowe i indywidualne) prowadzone są w Red Line Studio Treningu przez certyfikowanych trenerów i instruktorów.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia sportowe (telefonicznie, sms, fb, Gymsteer) oraz na zajęcia online.

Masz pytania – zadzwoń do nas lub napisz, chętnie odpowiemy tel. 571 354 103

Do zobaczenia!

21214 komentarze2 udostępnieniaLubię to!KomentarzUdostępnij

Trenuj online razem z nami na

Opinie

Jesteś w trybie Offline