Paulina Zarzecka

Instruktor sportu o specjalności fitness, licencjonowany instruktor Zumba & Zumba Kids, instruktor JumpIt & JumpIt Kids. Nauczycielka wychowania przedszkolnego i rytmiki z pasją upowszechniająca wśród dzieci postawy prozdrowotne i zamiłowanie do sportu oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Od dziecięcych lat nie umie usiedzieć w miejscu, dlatego stawia przed sobą coraz to nowe wyzwania. Pasja do wykonywania swojego zawodu sprawia, wciąż pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wytrwale dąży do założonych celów i nigdy się nie poddaje, dzięki czemu motywuje swoich podopiecznych do zmian i aktywności fizycznej. Szczególną uwagę przywiązuje do bezpiecznego i efektywnego wykonywania ćwiczeń oraz indywidualnego podejścia do klientów. Chętnie dzieli się swoją wiedzą, służąc radą i pomocą w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Trenuj online razem z nami na

Opinie

Jesteś w trybie Offline