FM (FUNCTIONAL MOVEMENT)

Zapraszamy na zajęcia grupowe z Trenerem personalnym – FM (FUNCTIONAL MOVEMENT)

Zajęcia prowadzone są w małych grupach – do 10 osób

Podstawowymi założeniami tych zajęć jest funkcjonalność ruchu oraz jego wielopłaszczyznowość i wielostawowość. Każde ćwiczenie aktywuje jednocześnie całe ciało ćwiczącego .Trening funkcjonalny harmonijnie wzmacnia mięśnie całego ciała. Główną jego zaletą jest to, że aktywizuje wszystkie rodzaje włókien mięśniowych, mięśnie posturalne odpowiadające za postawę.System treningowy stworzony na ramach ELEMENT CYCLE – kręgu elementów, którego używamy zarówno do układania planów zajęć w periodyzacji tygodniowej czy miesięcznej, jaki i w diagnostyce klientów, których celem jest osiągnięcie atletycznego, zdrowego oraz zbalansowanego ciała. To trening funkcjonalny skierowany zarówno do mężczyzn i kobiet. Jest to innowacyjny system treningów, który pozwoli na poprawę wszystkich parametrów motorycznych Waszego ciała. Jest to trening stabilizacji, mobilności, siły i wytrzymałości a silne ciało to silny umysł. Holistyczne ukierunkowanie ma na celu wypracowanie psychofizycznych możliwości człowieka, ułatwiając tym samym funkcjonowanie w każdej płaszczyźnie życia.

Trener prowadzący  –  Filip Madej
– instruktor girevoy sport lv1 Polskie Stowarzyszenie Girevoy Sport– szkolenieowiec OlehIlika
– instruktor  girevoy sport Polski Klub Kettlebell -szkoleniowiec Ivan Denisov
– instruktor  Art of Functional Movement Academy (afm) lv1-autorski system    treningowy Pawel Widuto i Paul Firepower Gray
-trener personalny Centrum Ruchu Olimpijka – Międzynarodowy Instytut Fitness i Trenerów Person
Posiada wieloletnie doświadczenie w sportach siłowych, sportach walki i rozmaitych formach funkcjonalnego treningu rehabilitacyjnego, treningu motorycznego i profilaktyki urazów.
Jest czynnym zawodnikiem kettlebell sport Polskiego Stowarzyszenia Girevoy Sport i Instytutu Kettlebell oraz wykładowcą w organizacji szkoleniowej Kettlebell Warsaw